Rok 2022: Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  30 000 zł.

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. „Refundacja – Nowa Pawłówka, ołtarz główny II poł. XIX w.”

Ołtarze boczne po renowacji

Ołtarze boczne przed renowacją

Renowacja ołtarzy bocznych

  • Wartość zadania – 89 839,62
  • Dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 55 000
  • Dofinansowanie Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku – 15 000
  • Dofinansowanie Samorządu Województwa Podlaskiego – 15 000
  • Wkład własny – 4 839,62

Rok 2022: Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  55 000 zł.

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Nowa Pawłówka, kościół pw. Trójcy Przenajświętszej, ołtarz boczny lewy i prawy  (2 poł. XIX w.): konserwacja i restauracja przy dwóch ołtarzach bocznych.

Dofinansowanie Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na renowację ołtarza Serca Jezusa – 15 000 zł.

Renowacja obrazów stacji drogi krzyżowej

  • Kosztorys renowacji obrazów – 56 915,74
  • Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 25 000
  • Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 28 000
  • Wkład własny – 3 915,74

Rok 2021: Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 28 000 zł.

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Nowa Pawłówka, kościół pw. Trójcy Przenajświętszej (XIX w.): prace konserwatorskie i restauratorskie przy stacjach drogi krzyżowej dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego 25 000 zł.

Przed renowacją

Po renowacji

Renowacja ołtarza głównego

Kosztorys ofertowy renowacji ołtarza głównego – 101 252,28
Dofinansowanie Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – 30 000
wkład własny – 71 252,28

Dofinansowanie Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na renowację ołtarza głównego – 30 000 zł.

Przed renowacją